เกี่ยวกับเรา

บริษัท แคนดิด ฟู้ดส์ เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท เว้ลท์ซี่ แอนด์ เฮ็ลธ์ซี่ ฟู้ดส์ ที่เป็นผู้มีประสบการณ์นำเข้าและส่งออกอาหารจากแหล่งผลิตที่มีมาตรฐานและจัดจำหน่ายให้กับห้างค้าส่งที่มียอดขายอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่มีประสบการณ์มากว่า 30 ปี โดยแคนดิด ฟู้ดส์ จะมุ่งเน้นการจำหน่ายวัตถุดิบอาหารเกรดพรีเมี่ยมที่คัดสรรจากแหล่งผลิตภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการผลิตสินค้าแต่ละชนิด ภายใต้นโยบายที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชนและเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี นำมาตัดแต่ง แปรรูป บรรจุ เพื่อความสะดวกสบายของลูกค้า ให้นำไปใช้ได้สะดวก ลดขั้นตอนการทำงาน ควบคุมต้นทุน เพื่อให้ลูกค้าผู้ประกอบการและครอบครัวสมัยใหม่ และมุ่งเน้นช่วยส่งเสริมการแปรรูปสินค้าจากเกษตรกรในประเทศให้มีการพัฒนาคุณภาพเพื่อส่งออกยังต่างประเทศ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้ให้บริการด้านอาหารที่เป็นนวัตกรรมใหม่ โดดเด่น สามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายและมีการบริการอย่างชาญฉลาดสำหรับธุรกิจอาหารทั้งหมด รวมถึงครอบคุมการให้บริการเเก่ครอบครัวยุคใหม่ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

business-hands-joined-together-teamwork

พันธกิจ