เกี่ยวกับเรา

บริษัท แคนดิด ฟู้ดส์ เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท เว้ลท์ซี่ แอนด์ เฮ็ลธ์ซี่ ฟู้ดส์ ที่เป็นผู้มีประสบการณ์นำเข้าและส่งออกอาหารจากแหล่งผลิตที่มีมาตรฐานและจัดจำหน่ายให้กับห้างค้าส่งที่มียอดขายอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่มีประสบการณ์มากว่า 30 ปี โดยแคนดิด ฟู้ดส์ จะมุ่งเน้นการจำหน่ายวัตถุดิบอาหารเกรดพรีเมี่ยมที่คัดสรรจากแหล่งผลิตภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการผลิตสินค้าแต่ละชนิด ภายใต้นโยบายที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชนและเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

จุดเด่นบริษัท

ประเภทสินค้า

อาหารทะเลสดและแช่แข็ง

อาหารพร้อมปรุง

สินค้าแนะนำประจำเดือน